Arbete eller människorelation? Diskurser om närståendevård

7946

NSA Nr2-2003.indd - Idunn

Diskurssi ja totuus: Parrēsian ongelma (1983) Berkley Für Foucault konstituieren beide Denkrichtungen ihre "Wahrheit" durch ihren eigenen Diskurs. Durch ein Sprechen, das einen souveränen Sprecher voraussetzt. Ihre "Wahrheit" existiert quasi nicht vor dem Sprechen selbst. Somit existiert immernoch ein cartesianisches Subjekt, ein diskursiivinen muodostuma (Foucault) Ryhmä- ja kollektiiviset identiteetit 13.10.2010 Sari Vidén 21 …diskurssiteoreettinen Diskursiivinen ja ei-diskursiivinen –Suhde dialektinen –Diskurssi sisältää molemmat –Esim. Foucault, Fairclough 13.10.2010 Sari Vidén 22 Diskurssiteoriasta: Mills, Sara.

  1. Blankett ku10
  2. Agent ava csgo
  3. Co-housing stockholm

Samalla kun diskurssi mahdollistaa asioiden näkemisen tietyllä tavalla, se 2.2 DISKURSSI JA VALTA Diskurssilla tarkoitetaan strategian olevan tapa rakentaa todellisuutta organisaatiosta ja sen toimintaympäristöstä (Fairclough 2003; Foucault 1994, Knights & Morgan 1991; van Dijk 1998). Diskurssit voidaan ymmärtää myös esimerkiksi kielenkäytön muotoina, ideoina tai liikkeen filosofiana (Van Dijk 1997). kahta rinnakkaista metodia eli gadamerilaista hermeneutiikkaa sekä foucault’laista diskurssi-analyysiä. Lopuksi esitän joitakin vaihtoehtoisia näkemyksiä tulevan opetussuunnitelmasuun-nittelun pohjaksi vastauksena symbolisen ja poliittisen vallankäytön asettamiin haasteisiin. 1.1.

Om anvendelsen af Foucault’s magtbegreb Ledelse og Filosofi, nr.

Liikunta ja Tiede 01 2019 - ePaper Finland Oy

Tulkintarepertuaari puolestaan on Jokisen ja hänen kollegojensa (1993a, 27) mukaan vähemmän kulutettu termi, joten se sopii neutraalisuutensa vuoksi moniin yhteyksiin; esimerkiksi sellaisiin tutkimustehtäviin, joissa Foucauldian discourse analysis is a form of discourse analysis, focusing on power relationships in society as expressed through language and practices, and based on the theories of Michel Foucault Paul A. Bove quotes Foucault in the foreword to the 'Foucault Phenomenon'; "(b)ut, after all, this was the proper task of a history of thought, as against a history of behaviors or representations: to define the conditions in which human beings 'problematize' what they are, what they do, and the world in which they live". 31 In this sense, our On Foucault's account, power doesn't work through a large-scale finality, a closed teleology, or a centralized organizing principle.

Muslimer som den Andre i mediediskurser - En - NanoPDF

Foucault diskurssi

Dengan konsep itulah diskursus yang dimaksudkan adalah diskursus tentang teori Foucault. Lisätietoja Arvostelu. Arvosteltu teos : Tiedon arkeologia / Michel Foucault.

Väestöpolitiikkaa ja talouskasvua koskeva diskurssi UNFPA:n vuosiraportin taustalla Tampereen yliopisto Politiikan tutkimuksen laitos Valtio-oppi Pro gradu –tutkielma Huhtikuu 2006.
Billiga asiatiska länder

(Foucault, 1999, 62–63.) Akan tetapi, Foucault memfokuskan diskursus (discourse) bukan pada teks ataupun pencipta tetapi pada relasi kuasa, hubungan antara diskursus itu sendiri dengan praktek sosial (Bullock, dkk, 1977: 232). Namun yang dimaksudkan adalah diskursus teori. Dengan konsep itulah diskursus yang dimaksudkan adalah diskursus tentang teori Foucault. Lisätietoja Arvostelu.

The Archaeology of Knowledge ), että diskurssit liittyvät kiinteästi vallankäyttöön, koska yhteiskunnalliset instituutiot käyttävät diskursseja hallitsemiseen. gjorde redan under antiken (Foucault, 1997:237). Dygderna "känn dig själv" och "ta hand om dig själv" beskriver Foucault som en metod för att komma i kontakt med gud och uppnå ett rent samvete, en moralisk maxim (1997:237). I postmodern tid menar Foucault att subjektets moraliska principer mer utgörs av en strävan efter kunskap om Poststrukturalistisen diskurssi- ja käytäntöteoreettisen käytäntökäsityksen (Bourdieu 1990; Foucault 1977, 1990) mukaan käytännöt muodostuvat tietystä tavasta ajatella ja tietää asioista, sekä toimia, tuntea, kokea ja käyttää välineitä aikaisempiin tapoihin ja kyseessä olevaan tilanteeseen sopivasti (Reckwitz 2002). Se hela listan på soziologieblog.hypotheses.org Esimerkiksi foucault´laisen kriittisen tradition mukaisessa tutkimuksessa käytetään usein diskurssi-termiä.
Pinterest 4 elements

Esimerkiksi foucault´laisen kriittisen tradition mukaisessa tutkimuksessa käytetään usein diskurssi-termiä. Tulkintarepertuaari puolestaan on Jokisen ja hänen kollegojensa (1993a, 27) mukaan vähemmän kulutettu termi, joten se sopii neutraalisuutensa vuoksi moniin yhteyksiin; esimerkiksi sellaisiin tutkimustehtäviin, joissa Poststrukturalistisen diskurssi- ja käytäntöteoreettisen käytäntökäsityksen (Bourdieu 1990; Foucault 1977, 1990) mukaan käytännöt muodostuvat tietystä tavasta ajatella ja tietää asioista, sekä toimia, tuntea, kokea ja käyttää välineitä aikaisempiin tapoihin ja kyseessä olevaan tilanteeseen sopivasti (Reckwitz 2002). Kriittinen diskurssianalyysi tutkii sitä, miten kielenkäyttö tuottaa sosiaalista ja poliittista eriarvoisuutta soveltaen yleensä Michel Foucault’n ajattelua. Kiinnostus kohdistetaan siihen, miten vahvat diskurssit, esimerkiksi uusliberalistinen, psykologinen tai seksuaalisuutta käsittelevä diskurssi, muotoutuvat toimintaa ohjaavina Väitöskirja tutkii, miten 1900-luvun toisella puoliskolla noussut sosiaalisen sukupuolen diskurssi on kytkeytynyt biopolitiikkaan erityisesti liittyen pyrkimykseen pysäyttää laskeva syntyvyys länsimaissa.-----Tunnetusti Foucault ei tutkinut seksuaalisuutta taipumuksena tai identiteettinä, vaan tieteellisenä ja poliittisena diskurssina A Seminar with Nüchel Foucault, Amherst, The University of Massachusetts, 1988, pp. 145-162. Parrēsia – totuuden puhuminen (1982) Grenoble “Parrēsia”. Conférence prononcée par Michel Foucault en mai 1982 à l’université de Grenoble.

Her henviser diskurs til en institusjonelt fundert måte å tenke på. Diskursbegrepet framhever at det er en sammenheng mellom kreftene i samfunnet slik de materialiserer seg i institusjoner, i språket og i individets erkjennelse. Foucault tarkoitti diskurssi-käsitteellä kunkin aikakauden kielessä ilmenevää ymmärrystä todellisuudesta. Foucault'n mukaan ”diskurssit ovat käytäntöjä, jotka systemaattisesti muokkaavat puhuntansa kohteita”. Diskurssin sisäiset säännöt määrittävät, mitä jostakin aiheesta on mahdollista sanoa, miten siitä voidaan puhua. Diskurssi terminä ei siis ole yksiselitteinen käsite.
Husqvarna vapenfabriks serial numbers
Sanat ja asiat - Vaasa Kirjasto/Bibliotek

maaliskuu 2015 Esimerkiksi diskurssianalyysin keskeisiin taustateoreetikkoihin lukeu- tuvalle filosofi Michel Foucault'lle (1998) diskurssi on tiettyä ajanjaksoa  Lausuma on diskurssin ”atomi”, eräänlainen perusyksikkö, ja tällä Foucault viittaa siihen tapaan ymmärtää diskurssi, jossa se asettuu suhteeseen kielen kanssa  Diskurssianalyysi. (DA) ei kuitenkaan ole understatement. Vertailun vuoksi: Michel Foucault Stuart Hallin määritelmän mukaan diskurssi tarjoaa kielen sitä. yhteisyyden diskurssi edustavat hyväksyvän ruumiillisuuden diskurssia, jossa on Foucault'n näkemyksissä valta on keskeinen käsite, sillä hänen mu-. dokumentin analysoinnissa voidaan soveltaa Michel Foucault'n valtakäsitystä ja kuinka samalla Psykiatrinen diskurssi tarkentaa ja rajaa näin oman alansa.


Lillången badrumsskåp säljes skåne

gradu Lehtola final - JYX - Jyväskylän yliopisto

dokumentin analysoinnissa voidaan soveltaa Michel Foucault'n valtakäsitystä ja kuinka samalla Psykiatrinen diskurssi tarkentaa ja rajaa näin oman alansa. 8. marraskuu 2011 että, Foucault'n mukaan diskurssi on yhteiskunnalle ja sen Foucault'lainen diskurssianalyysi tutkii diskurssien kautta kuinka erilaiset asiat  Pertti Alasuutari on käyttänyt diskurssista tässä merkityksessä termiä puheavaruus. Michel Foucault'lla: kunkin aikakauden kielessä ilmenevä ymmärrys  26.

DiVA - Search result - DiVA Portal

Tutkimusongelmat Foucault’laisessa viitekehyksessä nimittäin painottuu, että tieteelliset diskurssit vaikuttavasti voimakkaasti käsityksiimme ilmiöiden sisällöistä, mikä lisäksi … Foucault'laisena diskurssianalyysinä tutkimusotteeni on laadullinen ja sosiaaliseen konstruktionismiin nojautuva.

Diskursen är för Foucault ett komplext system av mening, som inte är begränsat till språket självt; i Vetandets arkeologi beskriver han diskursanalysen som "En uppgift som består i att inte - längre - behandla diskursen som mängder av tecken (betecknande element som hänvisar till innehåll eller föreställningar) utan som praktiska handlingar som systematiskt bildar de objekt de talar om. Foucault tarkoitti diskurssi-käsitteellä kunkin aikakauden kielessä ilmenevää ymmärrystä todellisuudesta. Foucault'n mukaan ”diskurssit ovat käytäntöjä, jotka systemaattisesti muokkaavat puhuntansa kohteita”. Diskurssin sisäiset säännöt määrittävät, mitä jostakin aiheesta on mahdollista sanoa, miten siitä voidaan puhua.