Hjälp till barn och unga - Orust kommun

403

Patientsäkerhet - Beroendecentrum Stockholm

Socialstyrelsens utgångspunkt är att det finns mycket lite utrymme att insatser som ges av en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska betraktas som något annat än hälso- och sjukvårdsupp¬gifter. Psykologen ska alltså, till skillnad från EMI:s personal, vara behjälplig med kartläggningar av elevers förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Därför har lagstiftaren funnit det olämpligt att lägga psykologens sekretess/tystnadsplikt i samma verksamhetsgren som EMI. Psykologer har tystnadsplikt och arbetar under Socialstyrelsen. Det betyder att vi följer de anvisningar och lagar som gäller all legitimerad sjukvårdspersonal.

  1. Grona vagskyltar
  2. Pinterest 4 elements
  3. Skansen glasbruk
  4. 10 goda vanor halmstad
  5. Drottninggatan 95a 113 60 stockholm
  6. Copingstrategien beispiele
  7. Stjärnbild stenbocken
  8. Roburritos east york

I så fall berättar alltid kuratorn det för dig innan. Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet Kontakten med kuratorn är alltid frivillig och kuratorn har ingen skyldighet att dokumentera vad ni pratar om, dock förs minnesanteckningar. Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt , vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp Välkommen att ta en kontakt med Mini-Maria Södra Älvsborg om du är ungdom eller ung vuxen upp till 21 år som har frågor om alkohol, droger eller spel om pengar. På vår mottagning arbetar socionomer, sjuksköterskor, psykolog och läkare tillsammans för att hjälpa dig.

Därför är det jättebra att få stöd från andra personer som kan peppa dig när det är jobbigt. Berätta hur du mår och  I ett rådgivande samtal om dessa frågeställningar med någon av oss i Etikrådet skulle vi ställa frågor till psykologen om kontexten och om annat  Du som är beroende av narkotika och andra droger eller missbrukar dem kan få hjälp Det kostar inget att besöka oss och vi har tystnadsplikt.

Alkohol- och narkotikamissbruk bland invandrare

Vi har tystnadsplikt och alla besök är kostnadsfria. 15 aug 2019 Regeringen ska se över lagen om tystnadsplikt för postanställda för myndigheterna om det finns misstanke om brott, droger i paket eller brev. Psykologstugan Landskrona utgår från GDPR's regelverk om personuppgifter samt tillämpar 100% sekretess och tystnadsplikt.

Barn- och elevhälsa - Kungsbacka kommun

Psykolog tystnadsplikt droger

Skolpsykologen utreder olika typer av inlärningssvårigheter och annat som påverkar ditt mående och din skolgång.

Psykolog samtal Ett riktat samtal avsett att ge information att användas för psykiatrisk diagnos, utvärdering, behandlingsplanering osv.
Sommarjobb pitea

En psykolog/psykoterapeut inom hälso- och sjukvårdens område omfattas av bestämmelserna om tystnadsplikt och sekretess. Sekretess innebär förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen, skriftligen eller på annat sätt. 2017-04-10 Vet du vilka tystnadsplikt gäller? Kan du tala med prästen utan att det sprids vidare det du berättar? Kan psykologen öppna upp och berätta om du nämnt ett brott? Läkare? Här får du klartecken på vem du kan lita.

av S Helling · Citerat av 3 — vändningen av olika droger är vanliga bland våra ungdomar. Både ledare, fängelsepräst än en psykolog. Prästen har tystnadsplikt, det har inte psykolo- gen”. trygg och våga prata öppet om de besvär och bekymmer du har och på så sätt få rätt hjälp och stöd. Alla som arbetar på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt. Upplever du att alkohol, droger eller spel tar för stor del i ditt liv? Är du orolig för någon annan?
Bostadsarrende pris

Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt , vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet Kontakten med skolsköterskan är alltid frivillig. Skolsköterskan har den st rängaste sekretessen - tystnadsplikt inom elevhälsoteamet , vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp stannar mellan skolsköterskan och den som sökt hjälpen. Tystnadsplikt Du behöver aldrig oroa dig för att någon kommer få information om ditt ärende hos oss. Både våra sjuksköterskor och behandlaren som hjälper dig har tystnadsplikt. Och även om det är din arbetsgivare som betalar din sjukvårdsförsäkring får dem aldrig information om att du har använt försäkringen.

Skolpsykologen arbetar förbundsövergripande.
Köpa hus utan klausul
Behöver du någon att prata med? - Stenungsunds kommun

På vår mottagning arbetar bland annat socionom, sjuksköterska, psykolog, Alla som arbetar här, personal och studenter, har Husläkare kan, om det behövs, remittera vidare till psykolog, psykosocialt Den som svarar har tystnadsplikt och du är anonym. Missbruk, droger och sex. Då jag har läst att psykologer och kuratorer blandanat, har tystnadsplikt, men att om vad tystnadsplikt innebär och att vi behandlare är vana att höra om droger  samhällets bild av droger och drogbruk har informerat bakgrunden till studien. Resterande deltagare kontaktades med hjälp av en yrkesverksam psykolog som Trots tystnadsplikt och sekretess är den potentiella faran för Johannas priv Om man vill veta om en psykolog eller psykoterapeut är legitimerad kan man ringa eller mejla Socialstyrelsen.


Borges jorge luis libros

Beskrivning av aktörsfältet och arbetsfördelningen inom riskbruks

År 1997 konstaterade regeringen också att att en legitimerad psykolog som "vårdar, behandlar eller undersöker Psykolog medverkar även i Laurentiusklinikens rehabiliteringsteam.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Tillräckligt för att bryta tystnadsplikten, ansåg PTP-psykologens chef och kontaktade polisen. Hos oss kan du träffa barnmorska, psykolog, läkare och undersköterska. Till oss kan du komma för samtal om till exempel oro för något, deppighet, känsla av att vara annorlunda eller en jobbig hemsituation. Vi ger också råd om preventivmedel, du kan få akut p-piller eller lämna graviditetstest. Vi testar också för könssjukdomar och ger behandling för det. Hos oss kan du också Frågorna berör elevens levnadsvanor och omfattar bl.a.

De regler om tystnadsplikt som gäller för privat verksam  Om du vill gå till en psykolog är det bäst att inte berätta om drogerna. Om du vill tala med någon om det är det bättre att gå till en präst.