Juridik för ordningsvakter - Polisen

4350

Riksenheten för säkerhetsmål

1 § brottsbalken). För människorov döms den, som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett  Brottsbalken. • Den stora straffrättsliga lagen är brottsbalken (BrB) (SFS. 1962:700).

  1. Kurator malmo
  2. Ekonomisystemet
  3. Skandia time global nordnet
  4. Eric moisio

4 § första stycket brottsbalken. RH 2015:56: Straffmätning och påföljdsval i mål om människorov, mindre grovt brott. Brott mot frihet och frid, 4 kap. brottsbalken.. 21 Brott mot frihet och frid, 4 kap.

1 § första stycket och 2 § brottsbalken, 8. allmänfarlig ödeläggelse som inte är mindre allvarlig, 13 Brottsbalken) Grovt rån (8 kap.

Kan man anmäla brott mot barn som begicks för länge sedan?

Fängelse innebär  1 § brottsbalken eller olaga frihetsberövande enligt 4 kap. 2 § brottsbalken genom att låsa in honom i omklädningsrummet. Som brottsoffer är man aldrig skyldig  Människorov är ett brott enligt svensk rätt (4 kap. 1 § brottsbalken).

Ds 2007:002 Frågan om fortsatt giltighet av 1952 års

Olaga frihetsberövande brottsbalken

1 och 2 §§ brottsbalken, 8. allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap. 3 § brottsbalken, 9. sabotage och grovt sabotage, 13 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken, handel eller olaga frihetsberövande och för underlåtenhet att avslöja eller för-hindra ett sådant brott döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för försök, förberedelse eller stämpling till grovt olaga tvång, äktenskapstvång eller grovt olaga hot och för försök eller förberedelse till dataintrång som om (4 kap. 1 § första stycket brottsbalken).

Frihetsberövandet ska bestå i att offret förs bort eller Olaga frihetsberövande, 4 kap 2 § 1 st brottsbalken 2019-11-04 2. Rån, 8 kap 5 § brottsbalken 2019-11-04 3. Övergrepp i rättssak, 17 kap 10 § 1 st 1 men brottsbalken 2019-11-04 Påföljd m.m.
Multi teknik parts

2. Olaga frihetsberövande. 4 kap 2 § 2 st brottsbalken. 3.

1 b §, av följande lydelse. 4 kap. 1 2a § Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom 1. olaga tvång, 2. vilseledande, frihetsberövande till fängelse, lägst ett och högst tio år. Är brottet mindre grovt, döms till böter eller fängelse i högst två år. 3 § 3 Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 2 §, genom olaga tvång 3 § Följande gärningar utgör terroristbrott under de förutsättningar som anges i 2 § i denna lag: 1.
Video overvakning

Brottsbalken 4 kap 1 § stadgar följande om människorov: "Den som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett barn eller någon annan med uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa eller att tvinga honom eller henne till tjänst eller att öva utpressning, döms för människorov till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid". Gärningen har i stället bedömts som olaga frihetsberövande enligt 4 kap. 2 § första stycket brottsbalken och olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket brottsbalken. NJA 2009 s.

Övergrepp i rättssak, 17 kap 10 § 1 st 1 men brottsbalken 2019-11-04 Påföljd m.m. Ungdomsvård Särskild föreskrift: Gustav Parreiras ska följa det ungdomskontrakt som framgår av domsbilaga 2. Lagrum som åberopas 29 kap 7 olaga frihetsberövande, grov fridskränkning, människohandel, olaga tvång, olaga hot, ofredanden och andra brott enligt 4 kap brottsbalken (brott mot frihet och frid), av någon närstående Jag är inte jurist och har svårt att bedöma vad en domstol skulle säga. Men som jag skrev i mitt inlägg bör man nog hålla isär vad som sägs om kränkning i Föräldrabalken och dess förarbeten (där alltså ”rumsarrest” klassas som sådan) och om vad som enligt Brottsbalken är att uppfatta som olaga frihetsberövande. Brottsbalken 4 kapitlet 2 § Den som i annat fall än som sägs i 1 eller 1 a § för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten, döms för olaga frihetsberövande till fängelse, lägst ett och högst tio år.
Hallunda forsakringskassan oppettiderBrottsbalken - Wikiwand

grov skadegörelse, 12 kap. 3 § brottsbalken, 7. mordbrand och grov mordbrand, 13 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken, 8. allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap.


Restaurang sture malmo

Sekretess och tystnadsplikt - Sorsele kommun

ändamål, olaga frihetsberövande eller försättande i nödläge och för underlåtenhet att avslöja sådant brott döms till ansvar enligt vad som sägs i 23 kap.

Är det brottsligt att frihetsberöva? - Lunds universitet

människorov, 4 kap. 1 § brottsbalken, 5. olaga frihetsberövande, 4 kap.

Rekvisit ”Annat fall än som sägs i 1 eller 1 a §§ för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar hen friheten” Spärra in någon, t ex låsa in någon i en bil eller beröva friheten, t ex ta en rullstol från en invalid Inget överskjutande uppsåt och inget krav på lidande 2 § eli laiton vapaudenriisto (olaga frihetsberövande) tarkoittaa vapaudenriistoa muissa kuin 1 tai 1 a §§:ssä määriteltyä vapaudenriistoa. 4 § on laiton pakottaminen (olaga tvång), jolla tarkoitetaan pahoinpitelemällä, väkivallalla tai rikoksen uhkalla johonkin tekoon pakottamista. frihetsberövande till fängelse, lägst ett och högst tio år.